Do you go to the dungeon?

The Sea Ghost

1 Övredäck

 • 4x 50 feet hamparep
 • Bulls eye lantern
 • Sliver metspö
 • 64x bete för att fiska

2 Fören

3 Aktern

 • Ballista
 • 8 skott till ballista

4 varuförådet

 • 76x tunnor fisk (30 ransoner/tunna)
 • 8x tunna fermenterade räkor (30/30 ransoner)
 • 58x rations

5 Lagerrum för extra segel med mera

 • Extra segel mörkrött (100 / 100 hp) (värde 1500 dinarer)
 • Extra segel vitt (93 / 100 hp)

6 Köket

 • Tre tunnor med vatten totalt (0/120 ransoner)
 • Stor tunna med vatten 260/320
 • Silver Ewer
 • 2x Tennstop

7 Gästrummet / Ödlerummet

Besitts av Abu al-Dhi'b och Moria al-Dhi'b

 • 3 Hängmattor
 • Dryckeskärl
 • Hooded lantern
 • Sack 30/30
  • Pure white cloths/Keeze
  • 5x Munkkopor/Istishia
  • 8x Munkkopor mörkvita/Q'xetl
  • 2x Medium pouche med light components 10x6 Light components
  • Vinflaska
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]
 • 9 Torches
 • Little bag of sand
 • Small knife
 • 10 sheets of parchment
 • Book of lore
 • Javalin
 • Waterskin [Full]
 • Bedroll
 • Brewer’s supplies
 • Carpenter’s tools
 • Cartographer’s tools
 • Cook’s utensils
 • Smith’s tools
 • Herbalism kit
 • Säck 380/1500
  • 366 Dinarer
  • 1 Dirham
  • 13 Bendisk
 • Säck med kaffe
 • Sunt förnuft med Hakiyah
 • Fantomen nr.4 -78

8 Jalara rum/Magikerns rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Olwbear nallebjörn
 • Abacus
 • Karta över Safaq med omnejdande vatten 8x9 hexes
 • Karta över Saliam Island
 • Vattenpipa Visar ägarens impressive achivments
 • Studded leather armour
 • Great sword - Den korrupta tyrrannen +1 och +3 vs casters
 • Whip
 • Candle of the deep (60 min)
 • Books
  • Bok Örter
  • Bok Hemligheter med de vises sten med ett pergament
  • Bok med namn på folk som varit i templet
  • Bok Daftar
  • Bok Inscribing Watcher
  • Bok Lagens distingtioner av piraters rättigheter av Hazar
  • Spell book 1 Wind/fire
  • Spell book Wind/earth
  • Scroll of Embrace the sun arcane wind
  • Alkemist böcker och papper 7/7 (Worth 170 dinarer)
  • Bok Jalara's Captain's log
  • Flygblad över Ship Upgrades
  • Flaskpost med budskap från Gheba
 • Säck 25/30
  • Mushroom Leather (big item) (Worth 20 dinarer)
  • Medium Pouch with 1000 ball bearings
 • Jewels
  • Banded agate (translucent striped brown, blue, white, or red)
  • Rhodochrosite (opaque light pink)
  • Hematite (opaque gray-black)
  • Moss agate (translucent pink or yellow-white with mossy gray or green markings)
  • Lapis lazuli (opaque light and dark blue with yellow flecks)
  • Genomskinlig gul grön gem
  • Elemental Gem Smaragd
 • Sack
  • Gold locket with a painted portrait inside
  • Guldring YD2/11
  • Gold neckless
  • 2 armban av guld YD2/11 Small items
  • Guldkedja med nyckel Medium YD2/11
  • Femstjärna i silver fast lättare som en borch "Sheriff"
  • Bracers of silver
 • Medium pouch
  • Bottle of ink
  • Bläckpenna
  • Flaska med antitoxin
  • Elixir of health 3/3 (restoration)
  • Beed of refreshment
  • Magiskt bläck (worth 50 dinarer)
 • Medium pouch
  • Incense and brass brazier worth 10 G
  • Iskall dagger(Cold Iron)
  • Small knife
  • Horn of Jute
 • Kista
  • 40 platinum (cylinder with half-globes, hollow insides partially filled with unknown liquids)
  • 3674 Dinarer
  • 12063 Dihram
  • 4861 Styber
 • Kista
  • Säck med 1500 styver
  • 223 bendiskar

9 Rubbanens rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Backpack
  • 5 sticks of incense
  • Mess kit
  • Tinder box
  • Hooded Lanter 4/6
  • Pair of gloves
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]

10 Bahriyins rum

 • 8 Hängmattor
 • Sack
  • 6x Light crossbow

11 Lastutrymme

 • 15 hängmattor
 • 36x flaskor olja till lampa
 • 4 x lanterns
 • 2 tunnor olja med 30x6 per tunna
 • 9 crates fyllda med boken "Sunt förnuft med Hakiah"
 • 40 säckar rep
 • 11 säckar Kanel
 • 56 säckar råsocker
 • 15 rullar linne (linnefärgad)
 • 1 säck tygfärg mörkröd räcker till 6 rygrullar (Fari's)
 • 9 säck tygfärg mörkröd räcker till 6 rygrullar
 • 9 (20/30) säckar havre (varje säck har 30 portioner)
 • Kista
  • Monster remains
   • 2 x Tabibari Bones
   • Centerpeed venomsac red
   • Centerpeed venomsac yellow
   • 3 x Centerpeed venomsac black
   • 5 x Copparfjäll
   • 2 x Coppar venomsac
   • 12 x giant crab carcases
   • Fågel (bolt forager)

12 Snickarens rum

Besits av Hidi al-Dhi'b

 • 5 hängmattor
 • Hooded lantern

13 Styrmans rum

Besits av Fari al-Dhi'b och Sake

14 Smugglar utrymme 138/182 medium

 • 70x Scimitar
 • 48x shortbow
 • 2x Longbow 20/20
 • 2x Shortsword
 • 7x Javalins
 • Shield
 • Mace
 • 3x Light hammer
 • Quaterstaff
 • 2x Dolk

15 Fångerummet

 • echoing empty

Utrustning på besättningen samt besättningsmedlemar

Crew Quality +3

Resursåtgång crew + all: 27 food, 4 hö, 30 water

 • 11x club
id name Quality Level HP Race Pronouns Comment
1Jalara Abd-Jamil Captain 5, champion x hp Bugbear she/her
2Duggvalen Ship's steward 0 4 hp Human she/her
3Fula Charmen 1st mate 0 4 hp Human he/him
4Irrkartan 2nd mate 0 4 hp Human he/him
5Ugge Salt Bosun 0 4 hp Human he/him
6Glåmrackan Cook 1, healer, 15 xp 9 hp Human they/them missing left leg
7Glåmiga Besten Gunner 0 4 hp Human he/him
8Silver-rackan Gunner's mate 0 4 hp Wood elf they/them
9Klipska Valen Lookout 0 4 hp Dwarf he/him 6 miles vision, missing right arm
10Vilsna Fisken Sailor 0 4 hp Human she/her
11Svartkartan Sailor 0 4 hp High Elf he/him
12Lillkroken Sailor 0 4 hp High Elf he/him
13Tokögat Sailor 0 4 hp High Elf she/her
14Blåtiran Sailor 0 4 hp High Elf he/him
15Ljugbläckan Sailor 0 4 hp High Elf he/him
16Blänkhunden Sailor 0 4 hp Human he/him
17Silkesblicken Sailor 0 4 hp Human he/him
18Kloka Hunden Sailor 0 4 hp Human he/him
19Blåsaltet Sailor 0 4 hp Wood elf they/them

Crew total: 19 st

The Sea Ghost Choir

List of known songs:
- Gorgors Sång
- Al'Dibh (till texten av Dagny av Owe Thörnqvist)
- Hakiyah All Sannings Källa

Resenärer

 • Fari al-Dhi'b (human, M, skräddare)
 • Abu al-Dhi'b (dwarf, M, cartographer)
 • Moria al-Dhi'b (human/vydorac, F, expert, insiktsögon)
 • Hidi (Human, M, defender, missing left hand)
 • Nasa (häst, hon/han, riding horse)
 • Sake (Wolf, 5:e)

Resenärer totalt: 6 st (5 portions, 4 hö)

Ritning

The Sea Ghost

Current sail dmg taken: 6 hp