Do you go to the dungeon?

We left the boat 15th Qawafil for the great expedition -Jalara

The Sea Ghost

1 Övredäck

 • 2 x rowboats (4 persons per boat)
 • 1 x handmade cart (snake waggon)
 • 4x 50 feet hamparep
 • Bulls eye lantern
 • Sliver metspö
 • 64x bete för att fiska

2 Fören

3 Aktern

 • Ballista (6/50 HP)
 • 4 skott till ballista

4 varuförådet

 • 71x tunnor fisk (30/30 ransoner/tunna)
 • 78x rations

5 Lagerrum för extra segel med mera

 • Extra segel mörkrött (100 / 100 hp) (värde 1500 dinarer)
 • Extra segel vitt (93 / 100 hp)

6 Köket

 • 4 x tunnor med vatten totalt (120/120 ransoner)
 • 1x stor tunna med vatten (320/320 ransoner)
 • 1x Silver Ewer
 • 2x Tennstop

7 Gästrummet / Ödlerummet

 • 3 Hängmattor
 • Dryckeskärl
 • Hooded lantern
 • Sack 30/30
  • Pure white cloths/Keeze
  • 5x Munkkopor/Istishia
  • 8x Munkkopor mörkvita/Q'xetl
  • 2x Medium pouche med light components 10x6 Light components
  • Vinflaska
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]
 • 9 Torches
 • Little bag of sand
 • Small knife
 • 10 sheets of parchment
 • Book of lore
 • Javalin
 • Waterskin [Full]
 • Brewer’s supplies
 • Tent
 • Bola, kasta runt benen
 • Smith’s tools
 • Säck 380/1500
  • 366 Dinarer
  • 1 Dirham
  • 13 Bendisk
 • Säck med kaffe
 • Sunt förnuft med Hakiyah
 • Fantomen nr.4 -78
 • Pouch 5x6 light
 • Pouch 5x6 light
 • Pouch 5x6 light
 • Pouch 5x6 light
 • Pouch 3x6 light
 • Book - Hugormens memoarer

8 Magikerns rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Olwbear nallebjörn
 • Abacus
 • Karta över Safaq med omnejdande vatten 8x9 hexes
 • Karta över Saliam Island
 • Vattenpipa Visar ägarens impressive achivments
 • Studded leather armour
 • Great sword - Den korrupta tyrrannen +1 och +3 vs casters
 • Whip
 • Candle of the deep (60 min)
 • Books
  • Bok Örter
  • Bok Hemligheter med de vises sten med ett pergament
  • Bok med namn på folk som varit i templet
  • Bok Daftar
  • Bok Inscribing Watcher
  • Bok Lagens distingtioner av piraters rättigheter av Hazar
  • Spell book 1 Wind/fire
  • Spell book Wind/earth
  • Scroll of Embrace the sun arcane wind
  • Alkemist böcker och papper 7/7 (Worth 170 dinarer)
  • Bok Jalara's Captain's log
  • Flygblad över Ship Upgrades
  • Flaskpost med budskap från Gheba
  • Elfenbens scroll tube med silvertråd-inuti-klar-harts
 • Säck 25/30
  • Mushroom Leather (big item) (Worth 20 dinarer)
  • Medium Pouch with 1000 ball bearings
 • Jewels
  • 7 x pärlor opaque lustrous white
  • Statuet av jade-brontosaurus
  • Banded agate (translucent striped brown, blue, white, or red)
  • Rhodochrosite (opaque light pink)
  • Hematite (opaque gray-black)
  • Moss agate (translucent pink or yellow-white with mossy gray or green markings)
  • Lapis lazuli (opaque light and dark blue with yellow flecks)
  • Genomskinlig gul grön gem
  • Elemental Gem Smaragd
 • Sack
  • Gold locket with a painted portrait inside
  • Guldring YD2/11
  • Gold neckless
  • 2 armban av guld YD2/11 Small items
  • Guldkedja med nyckel Medium YD2/11
  • Femstjärna i silver fast lättare som en borch "Sheriff"
  • Bracers of silver
 • Medium pouch
  • Bottle of ink
  • Bläckpenna
  • Flaska med antitoxin
  • Elixir of health 3/3 (restoration)
  • Beed of refreshment
  • Magiskt bläck (worth 50 dinarer)
 • Medium pouch
  • Incense and brass brazier worth 10 G
  • Iskall dagger(Cold Iron)
  • Small knife
  • Horn of Jute
 • Kista
  • 40 platinum (cylinder with half-globes, hollow insides partially filled with unknown liquids)
  • 9342 Dinarer
  • 12398 Dihram
  • 4996 Styber
 • Kista
  • Säck med 1500 styver
  • 223 bendiskar
 • Kista (från Jawalaas)
  • Empty

9 Rubbanens rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Backpack
  • 5 sticks of incense
  • Mess kit
  • Tinder box
  • Hooded Lanter 4/6
  • Pair of gloves
 • Waterskin [Full]
 • Waterskin [Full]

10 Bahriyins rum

 • 8 Hängmattor
 • Sack
  • 6x Light crossbow

11 Lastutrymme

 • 200 x Spears
 • 15 x hängmattor
 • 36 x flaskor olja till lampa
 • 4 x lanterns
 • 2 tunnor olja med 30x6 per tunna
 • 7 crates fyllda med boken "Sunt förnuft med Hakiah"
 • 5 x säckar krydda tiral (68 dinarer per säck)
 • 5 x säckar krydda timjan (90 dinarer per säck)
 • 40 x säckar rep
 • 4 x säckar kanel
 • 44 x säckar råsocker
 • 15 x rullar linne (linnefärgad)
 • 1 x säck tygfärg mörkröd räcker till 6 rygrullar (Fari's)
 • 9 x säck tygfärg mörkröd räcker till 6 rygrullar
 • 5 x säckar havre (28/30)
 • Kista
  • Monster remains
   • 2 x Tabibari Bones
   • Centerpeed venomsac red
   • Centerpeed venomsac yellow
   • 3 x Centerpeed venomsac black
   • 5 x Copparfjäll
   • 2 x Coppar venomsac
   • 12 x giant crab carcases
   • Fågel (bolt forager)

12 Snickarens rum

 • 5 hängmattor
 • Hooded lantern

13 Styrmans rum

14 Smugglar utrymme 138/182 medium

 • 70x Scimitar
 • 48x shortbow
 • 2x Longbow 20/20
 • 2x Cutlass
 • 2x Shortsword
 • 11x Clubs
 • 7x Javalins
 • Shield
 • Mace
 • 3x Light hammer
 • Quaterstaff
 • 2x Dolk

15 Fångerummet

 • echoing empty

Utrustning på besättningen samt besättningsmedlemar

Crew Quality +3

Resursåtgång crew + resenärer: 15 food, 4 hö, 15 water

id name Quality Level HP Race Pronouns Comment
1Duggvalen Ship's steward 0 4 hp Human she/her
2Irrkartan 1st mate 0 4 hp Human he/him
3Glåmiga Besten 2nd mate 0 4 hp Human he/him
4Ugge Salt Bosun 0 4 hp Human he/him
5Svartkartan Gunner 0 4 hp High Elf he/him
6Silver-rackan Gunner's mate 0 4 hp Wood elf they/them Aspiring carpenter
7Klipska Valen Lookout 0 4 hp Dwarf he/him 6 miles vision, missing right arm
8Vilsna Fisken Sailor 0 4 hp Human she/her
9Lillkroken Sailor 0 4 hp High Elf he/him
10Blåtiran Sailor 0 4 hp High Elf he/him
11Ljugbläckan Sailor 0 4 hp High Elf he/him
12Blänkhunden Sailor 0 4 hp Human he/him
13Silkesblicken Sailor 0 4 hp Human he/him Aspiring carpenter
14Kloka Hunden Sailor 0 4 hp Human he/him
15Blåsaltet Sailor 0 4 hp Wood elf they/them

Crew total: 15 st

The Sea Ghost Choir

List of known songs:
- Gorgors Sång
- Al'Dibh (till texten av Dagny av Owe Thörnqvist)
- Hakiyah All Sannings Källa

Resenärer

 • Sanka (häst, he/him , 38 pull power, draft horse)

Resenärer totalt: 1 st ( 4 hö)

Ritning

The Sea Ghost