Do you go to the dungeon?

Gorgors Sång

Jag håller upp ett huvud
som inte slutat tugga.
Det är så det går
när Gorgor börjar hugga.

Och vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
över Crowded Sea.

Vi svingar hillebarden,
och skakar på vår rumpa
och mellan varje axel
så sitter det en pumpa.

Och vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
över Crowded Sea.

Snart ska vi ner i dungan,
ja, vi ska ner i skiten,
men jag har Sentinel,
det är bästa featen.

Och vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
över Crowded Sea.

Vi tar hand om skeppet
så man inte hittar felen
och våran styrman det är ju
Kralliga Juvelen

Och vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
vi rullar vårt havsspöke fram
över Crowded Sea.