Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
curse-of-strahd:spadomar [2016-07-01 20:01]
sandra created
curse-of-strahd:spadomar [2016-07-01 20:07]
sandra
Line 4: Line 4:
 Det här kortet berättar om historien. Om ni känner till det som har hänt kan ni bättre förstå er fiende. //Illusionisten// — en man är inte vem han verkar. Han kommer hit i en karnivalvagn. I den finns det ni söker. Det här kortet berättar om historien. Om ni känner till det som har hänt kan ni bättre förstå er fiende. //Illusionisten// — en man är inte vem han verkar. Han kommer hit i en karnivalvagn. I den finns det ni söker.
  
-Det här kortet berättar om en mäktig kraft för godhet och skydd, hoppets heliga +Det här kortet berättar om en mäktig kraft för godhet och skydd, hoppets heliga symbol. //Legoknekten// — det ni söker finns hos de döda, under berg av guldmynt.
-ymbol. //Legoknekten// — det ni söker finns hos de döda, under berg av guldmynt.+
  
 Det här är ett kort med styrka. Det berättar om hämndens vapen: ett svärd av solljus. //Besvärjaren// — jag ser en död by, styrd av den som har fört in stor ondska i världen. Det här är ett kort med styrka. Det berättar om hämndens vapen: ett svärd av solljus. //Besvärjaren// — jag ser en död by, styrd av den som har fört in stor ondska i världen.
Line 11: Line 10:
 Det här kortet skiner ljus på en som kommer vara till stor hjälp i kampen mot mörket. //Den oskyldige// — jag ser en ung man med ett vänligt hjärta. En riktig morsgris. Han är stark i kroppen men svag i sinnet. Sök upp honom i Barovias by. Det här kortet skiner ljus på en som kommer vara till stor hjälp i kampen mot mörket. //Den oskyldige// — jag ser en ung man med ett vänligt hjärta. En riktig morsgris. Han är stark i kroppen men svag i sinnet. Sök upp honom i Barovias by.
  
-Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figure på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende.+Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figur på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende.
  
  
 ===== Sorlas spådom ===== ===== Sorlas spådom =====
 Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll. Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll.