Do you go to the dungeon?

This is an old revision of the document!


Spådomar

Evas spådom

Det här kortet berättar om historien. Om ni känner till det som har hänt kan ni bättre förstå er fiende. Illusionisten — en man är inte vem han verkar. Han kommer hit i en karnivalvagn. I den finns det ni söker.

Det här kortet berättar om en mäktig kraft för godhet och skydd, hoppets heliga s ymbol. Legoknekten — det ni söker finns hos de döda, under berg av guldmynt.

Det här är ett kort med styrka. Det berättar om hämndens vapen: ett svärd av solljus. Besvärjaren — jag ser en död by, styrd av den som har fört in stor ondska i världen.

Det här kortet skiner ljus på en som kommer vara till stor hjälp i kampen mot mörket. Den oskyldige — jag ser en ung man med ett vänligt hjärta. En riktig morsgris. Han är stark i kroppen men svag i sinnet. Sök upp honom i Barovias by.

Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! Skarprättaren — jag ser en mörk figure på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende.

Sorlas spådom

Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll.