Do you go to the dungeon?

Forumet

Angränsande platser

Vakter på forumet samt roterar mellan stationerna

 • 3 Inspektörer(Enkelguards med slungor)
 • 8 Heavy samt har slungor
 • 2 Crossbow samt har klubbor

Forumet

 • 3 Inspektörer(Enkelguards med slungor)

Vakter på präst avdelningen

 • 8 Heavy samt har slungor
 • 2 Crossbow samt har klubbor

Bibiloteket

 • 160 Sagoböcker från Tots bibilotek
 • Bok av "lo lisni cu larel ro re viska"

Alpha Sept quaters

 • 40 Heavy samt har slungor
 • 10 Crossbow samt har klubbor
 • 11 Daggers
 • 11 Flails
 • 11 Paded armors
 • 4x Acolyte Wasstick
 • Cobbler tools
 • Prayer book Pantheon

Vakter på gilles avdelningen

Övre vid gallret

 • 8 Heavy samt har slungor
 • 2 Crossbow samt har klubbor

Undre vid forumet

 • 8 Heavy samt har slungor
 • 2 Crossbow samt har klubbor

Under delen av The Long Stairs

 • 41 Lizardfolks i rotation (I 1 år från 6 Rahat)

Vakter på sköld avdelningen

 • 8 Heavy samt har slungor
 • 2 Crossbow samt har klubbor
 • 5x Googles Eyes of Set

Köket med sovrum

 • 24 Heavy samt har slungor
 • 10 Crossbow samt har klubbor

Fångerummet bakom gillesplasan

 • 4x Lammelar vakter
 • 2x Cultist
 • 3x Acolyte