Do you go to the dungeon?

Skattkammaren

Extra inlaggt

 • Shortsword +1 (greed)
 • Karta över set skattkammare och forumet
 • Kista VO44
 • Trippelscroll Yon R
 • Scroll melfs acid arrow
 • Document Abhoror
 • Kontrakt med Skral the Lizardfolk
 • Natures Mantle 133 TCE
 • Hotellhanduk
 • Karta Lvl 1
 • Map Dabab 5/10
 • Torch
 • Stephanias ring BATZAS 2/2 true sight 2/2 Fear AC+2 Save vs spells +1 Ger -1 Con per vecka - Kräver Attune
 • Ring fronto the vise 2/2 true sight 2/2 Fear AC+2 Save vs spells +1 Ger -1 Con per vecka VO56
 • Lachedions ring V057
 • Medium pouch 155 Gamles pengar
 • 57 Dhiram
 • Böjd gaffel(present från Scral the Lizarlfolk)
 • 9x Acolyte Wasstick
 • Dagger VO62
 • Staff of striking VO56 +3 23/23 d6 per charge men max 3, använder man sista chargen så händer något konstigt - Kräver Attuned
 • Diakon Wasstick
 • Mace +1 Betasept
 • Mace +1
 • mace +1
 • Svärd med prickar +2 Spjut (seregant)
 • Setarmor +1
 • Armors(Heavy)/Stål Koppar CI106
 • Klibbig blå potion of sweetwater VO33-3
 • Potion of clarity
 • Potion of Fly
 • Potion of Gasuesform
 • Potions VO10 Fire ress
 • Potion of Defening light VO51
 • Potion of Trutfullness VO51
 • Potion of levitation
 • Potion of clarity VO62
 • Potion of Hillgigant streangt
 • Potion of glibness
 • Potion of mortality
 • Potion of gausesform VO62
 • Potion of clarity VO62
 • Empty bottle
 • Tikon thane 7 - VO24
  • Scroll Thanes betrayal(lvl 5 arcane spell styr ett fiende vapen), thanes collar(lvl 5 arcane tar över en annan persons vilja när man sätter på en krage), thanes vengeful bale(lvl 5 man vänder tillbaka skada men har en save vs)
  • Scroll Thanes betrayal, thanes collar, thanes vengeful bale
  • 3x Collars
  • 3x Skullplates
 • Kallion den vite 9 - VO24
  • Halsband med citriner värt 1150 dinarer
  • Scroll pass wall(lvl 5 spell)
  • Wand of detect magic med 13 charges
 • ?? 10 - VO24
  • Platinum tacka värde 1250 dinarer
  • Small item Anteknigsböcker marius crypta genom taket i SHA145
  • Small item Anteknigsbäcker som beskriver Rheulisha, Varumani, Kaliyani, Varuda
  • Medium pouch med silverdamm (95 dinarer)
 • Brevet - Asrotelian
 • Säck 14/30
  • Medium pouch 7/250
   • 2xSortian eyes av saphir Horas Tryff 4 - VO24
   • 3xSortian eyes av Guld magiska Horas Tryff 4 - VO24
   • 2xSortian eyes av silver magiska Horas Tryff 4 - VO24
  • Blå glaskub/teleporter
  • Gul glaskub/teleporter
  • Glasfyrkant blå 8x8x0.5
  • Glasfyrkant grön 8x8x0.5
  • Bronsstav Knot med old langues Horas Tryff 4 - VO24
  • nyckel CI106
 • 3 Säckar
 • Säck
  • Wand of Shielding 9/10 1 charges for shield, 3 charges globe on inovonability, 3 for stoneskin men bara willing
 • Säck med 555 Dinarer
 • Prisma Gem of brightness DMG171 30 charges som ger 30/30 light blind con+7 sav, 5 charges för 6 targets

Chest(60 medium)

 • 4 pouches totalt 809 diram fulla
 • Wasstick Uncommon
 • Special Wasstick
 • Wasstick Diakon
 • Dragon Slayer Kortsvärd
 • Åtta pouches med 1865 tigerögon(18650 dinarer, dmg 134)