Do you go to the dungeon?

Moria al-Dhi'b

  • Stats
  • Level 6 Human/Vydorac Expert
  • Rad 10/12CE/10/10/10C/S10
  • HP 31(7hd)
  • AC -1

Arvtagerskan till Dhib klanens farfar skelletet skulle omkomma men har fått i uppdrag att bli nog stark och vis för att kunna leda klanen.

Dog en gång när hon slogs mot häxorna på Saliam, men återuppstod efter att Abu och Fari tagit henne till Ghana.

Dog igen på The Isle of Peace and Happiness mot huvudjägarna. Samt fick ett horribelt märke på ?benen? av giftormar.