Do you go to the dungeon?

Abu Sabu al-Dhi'b

Har en dotter som heter Sabu al-Dhi'b som är bästa vän med arvtagerskan till Dhi'b klanen. Dock är modern borta i öknen, troligen tagen av slavjägare som alltid stryker om kring.

Nuvarande högsta rådgivare till skelettet efter att ha visa sin styrka i en blindkamp mot en level 10 monk.

Ledsagar just nu klanens arvtagerska Moria i hennes kamp för att bli starkare.

Ingen vet säkert ännu om det är en varg i dvärgaskepnad eller en dvärg i vargaskepnad.