Do you go to the dungeon?

Gorgor

Gorgor är en spjutyxa använd som hugg och stötvapen, den har ett strax över tre meter långt skaft på vilket är fäst en stålklinga kluven i ett grimaserande ansikte prytt med sylvassa tänder i ett stort uppspänt gap, upptill försedd med en spjutsspets och baktill med en hake.

Den tandade munnen av stålklingan gormar och vrålar besatt av Gorgors ande som inget hellre vill att sluka och färtära märg, blod och själ av sina fiender.

Upgrades

  • Älghorn
  • Ben-inlays