Do you go to the dungeon?

Glåmrackan

Stats

  • Level 6, Human Cleric
  • HP 28 (4d8 hit dice)
  • Class feat: +1 skada på alla cantripskador.
  • Rolls: +4 på wiz roll

Bakgrund

Glåmrackan skeppskock på the Sea Ghost, hen använder pronomen they/them och är en människa, en level 6 healer av Hakiyah. Hen blev upplyst efter att ha lusläst "Sunt förnuft med Hakiyah" i skeppets last pärm till pärm fler gånger än hen kunde räkna. Glåmrackan förlorade sitt vänstra ben när Fari Al'Dib tappade sin sköld på hens ben vilket gör att hen har 10 momvement speed. I en tiger attack blev Glåmis av med sitt vänstra öga. Minor scar från gorgor.

Known spells

Inventarielista

  • Mace of Terror (Attack: /roll d20+3, Damage: /roll d6+0, Frightened+Fear: /roll d20+7)
  • Cloth of gold vestments (/roll d20-2)
  • Bok "Sunt förnuft med Hakiyah" (medium item)
  • 365 dinarer
  • Bedroll made of Megatherium (big-thing)