Do you go to the dungeon?

Glåmrackan

Bakgrund

Glåmrackan skeppskock på the Sea Ghost, hen använder pronomen they/them och är en människa, en level 4 healer av Hakiyah. Hen blev upplyst efter att ha lusläst "Sunt förnuft med Hakiyah" i skeppets last pärm till pärm fler gånger än hen kunde räkna. Glåmrackan förlorade sitt vänstra ben när Fari Al'Dib tappade sin sköld på hens ben vilket gör att hen har 10 momvement speed. I en tiger attack blev Glåmis av med sitt vänstra öga.

Glåmis har 4 hit dice, +2 på wiz roll och har tre slots.
Hen har tillgång till trollformlerna som följer:

Known spells

Inventarielista

  • Cloth-of gold vestments
  • Bok "Sunt förnuft med Hakiyah"
  • 365 dinarer
  • Bedroll made of Megatherium (big-thing)