Do you go to the dungeon?

Glåmrackan

Bakgrund

Glåmrackan skeppskock på the Sea Ghost, hen använder pronomen they/them och är en människa, en level 1 healer av Hakiyah. Hen blev upplyst efter att ha lusläst "Sunt förnuft med Hakiyah" i skeppets last pärm till pärm fler gånger än hen kunde räkna.

Hen har tillgång till trollformlerna, cure wounds, guidance och sacred flame.

Known spells

Cantrip

  • Guidance
  • Sacred Flame

1-st level

  • Cure Wounds

Inventarielista

  • Cloth-of gold vestments
  • Bok "Sunt förnuft med Hakiyah"
  • 365 dinarer