Do you go to the dungeon?

Sandra är en konstnär och i detta sammanhang grottmästare. Det kanske inte är så självklart varför just Sandra ska vara grottmästare / spelledare. Är hon den bästa på att vara det? Nej. Men hon är den klart kräsnaste och mest kritiska och negativa när det kommer till andras spelledarstil! Så då är det lika bra att hon får göra det själv och visa var skåpet ska stå. Eller ja försöka iaf för det blir ju som det blir, inte helt lyckat alla gånger. Men spännande. Oftast.

Sandras hemsida