Do you go to the dungeon?

Upgrades

Vad har vi tagit hittills? Om jag minns rätt:

  • 2 forskningsstationer
  • 1 militärstation
  • 4 sjukdomsmutationer
  • 3 character upgrades