Do you go to the dungeon?

Spökslottsdikten

Då draken ej mer vrålar
får vila i sitt hus
utöver landet strålar
med frid ett stilla ljus