Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
curse-of-strahd:spadomar [2016-07-01 20:06]
sandra
curse-of-strahd:spadomar [2017-07-09 08:45] (current)
Line 10: Line 10:
 Det här kortet skiner ljus på en som kommer vara till stor hjälp i kampen mot mörket. //Den oskyldige// — jag ser en ung man med ett vänligt hjärta. En riktig morsgris. Han är stark i kroppen men svag i sinnet. Sök upp honom i Barovias by. Det här kortet skiner ljus på en som kommer vara till stor hjälp i kampen mot mörket. //Den oskyldige// — jag ser en ung man med ett vänligt hjärta. En riktig morsgris. Han är stark i kroppen men svag i sinnet. Sök upp honom i Barovias by.
  
-Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figure på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende. +Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figur på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende.
  
 ===== Sorlas spådom ===== ===== Sorlas spådom =====
 Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll. Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll.
 +