Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
curse-of-strahd:spadomar [2016-07-01 20:07]
sandra
curse-of-strahd:spadomar [2017-07-09 08:45] (current)
Line 11: Line 11:
  
 Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figur på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende. Er fiende är mörkets varelse, vars krafter är bortom dödligheten. Det här kortet leder er till honom! //Skarprättaren// — jag ser en mörk figur på en balkong, som ser ner på det här torterade landet med ett förvridet leende.
- 
  
 ===== Sorlas spådom ===== ===== Sorlas spådom =====
 Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll. Kära Gidil och Grigor: även om vi aldrig har mötts så har jag sett era ansikten många gånger. I observatoriets djupaste hålor lurar en Jätte, Blek och Vidrig. Den försöker fånga er och äta er. Med tack, Sorla Ghyll.
 +