Do you go to the dungeon?

Behira Thistleburn

Behira

Level 1 Swarmkeeper!

132xp

 • två starvation track
 • två exhaustion

14/8/14/10/16/12

 • Save: Str, Dex
 • Prof: Int, Wis
 • HP: 12/12, HD 0/1
 • AC: 14
 • Defense: +2
 • 5'7", 130 lb (8 stone)

Feats

 • magic initiate

Class Features

 • Canny (Survival, Elvish, Draconic)
 • Favored Foe

Gear

 • scale mail
 • en träklubba
 • en component pouch
 • en pouch
  • anti-toxin vial
  • rostig nyckel från uteliggargoblin
 • en ryggsäck
  • bedroll
  • ett waterskin
  • mess kit
  • långbåge och 20 pilar
  • två rations
  • tinderbox

Är definitivt encumbered, annars har jag bara två mediumslottar med rustningen på. Borde ju ha tagit en magic initiate som ger mig mage armor istället, bard eller nåt.

Vad mina älvor kan göra

 • Thornwhip
 • Healing Word
 • Shillelagh