Do you go to the dungeon?

boatmode sessions

skriver mötena här ist eftersom trött på Fedi

 • 177
 • 178
 • 179 dom mötte rama och alah och ah'ry, i karavanseraiet. Dom fick reda på att Arden Vul ligger på Dabab Island
 • 180 storstrider i geggan (b-team)
 • 181 tjafs och sälja magiska pilar (a-team)
 • 182 valachan battle royale
 • 183 b-team sophög i järnskogen
 • 183 valachan hydralicious
 • 184 valachan taking the shrine
 • 185 järnskogen mötte prästen
 • 186 järnskogen fick titanhjärtat såg lizalfos, belagar blev raisd som brex
 • 187&188 airplaine mode