Do you go to the dungeon?

Jamil and CO

 • 2xÅsnor Strömming och Makrill samt vagn
  • Säck
   • 2xWaterskin
   • 9x6 pack ifritblood
  • Säck 1500/1500
   • 625 Dinarer
   • Potion of healing 2d4+2
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 50 koppar
  • Medium pouch 250 koppar
  • Medium pouch 70 dhiram
  • Medium pouch 250 Dhiram
  • Medium pouch 250 Dhiram
  • Säck
   • 2xBedroll
   • Fiskegarn
  • Säck
   • 7 Donkyfood
   • 10x Ration
   • 10x Rations
  • Säck
   • Cobler Tools
   • Book De gamles språk RE11
  • Backpack
   • Deepchill orb (vm 131) Small item gjord av blå kvartz, lägger man den i en behållare(5 cubik) så blir det 40F där typ kyllskåp
   • 19 Rations färsk
  • Kista med Ramas tillhörigheter 1500/15000
   • Säck
    • Alcemist fire
    • Alcemist fire
    • Alcemist fire
    • Alcemist fire
  • Kerbokan
   • Vättehuvudet Illusionsmagi
   • Oliphant horn RE-63
   • Säck
    • wand of fire
    • wand of paralysis
    • wand of light
    • spellbook ze143
    • spellbook ze143
    • spellbook ze143
    • staff +2 förstå gamles språk kräver blod droppe
   • Säck
    • Medium pouch med 3x Silver-ankar
    • Zevo kalri latna bok CI58
    • Järnnyckel SLBI-1
    • Masonary tools
    • Vasskärva med det gamles språk och svamphuvuden, P84-9
   • 23x6 Light components
   • 6 Bildvaser
   • Vaxduk med en stenkub 8x8 i många färger
   • Grön 8x8 glasskiva
   • dabblers bok
   • sand/earth bok
   • flame/sea book
   • pouch w 39 pärlor, 2 dinar, 2 styver
   • pouch w empty ink flask, empty fireflies jar, ink pen
   • Shortsword +1/+2 laddad
   • Shortsword +1/+2 laddad
   • Chainshirt +1 oladdad
   • chainshirt +1 oladdad
   • Waterskin
   • Waterskin
   • Waterskin
   • Waterskin
   • Waterskin
   • Waterskin
   • 50 foot rope
   • Blanket
   • Shortbow 20/20
   • 6 Rations
   • Alchemist Supplies
   • 10 Tvålar med parfym
   • Säck
    • Mediumpouch med 250 Tigerögon(10 Dinarer styck)
    • Mediumpouch med 250 Tigerögon(10 Dinarer styck)
    • Mediumpouch med 250 Tigerögon(10 Dinarer styck)
    • Mediumpouch med 250 Tigerögon(10 Dinarer styck)
    • 5 Rations