Do you go to the dungeon?

This is an old revision of the document!


The Sea Ghost

1 Övredäck

 • 3x 50 feet rope
 • Bulls eye lantern
 • 65 bete för att fiska

2 Fören

3 Aktern

 • Ballista
 • 17 skott till ballista

4 varuförådet

 • 85 tunnor fisk 30 ransoner per tunna
 • 189x rations

5 Lagerrum för extra segel med mera

6 Köket

 • Två tunnor med vatten totalt 80/80 ransoner
 • 2x tennstop

7 Gästrummet / Ödlerummet

 • 3 Hängmattor
 • Dryckeskärl
 • Hooded lantern
 • Hooded lantern
 • Sack
  • Quaterstaff
  • Light hammer
 • Kista
  • backpack
   • 5 incense
   • Mess kit
   • Tinder box
   • Hooded Lanter 4/6
   • Pair of gloves
   • Light hammer
   • ration
   • Dolk
   • light hammer
  • Bedroll
  • Shield
  • Mace
  • Water skin

8 Na'ims rum/Magikerns rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Bok Hemligheter med de vises sten med ett pergament
 • Bok med namn på folk som varit i templet
 • Olwbear nallebjörn
 • Abacus
 • Bok Daftar
 • Karta över Safaq med omnejdande vatten 8x9 hexes
 • 3x Pergament papper
 • Vattenpipa Visar ägarens impressive achivments
 • Book
 • Book
 • Kista
  • Sack 20/30
   • Pure white cloths/Keeze
   • 5x Munkkopor/Istishia
   • 8x Munkkopor mörkvita/Q'xetl
   • Medium pouch med 5x6 light components
   • Vinflaska
  • Sack 14/30
   • 8 Kartor var av en är en handskriven karta
   • Spellbook Wind/earth
   • Scrolls spider climb
  • Sack 492/1500
   • 319 Kopparstyvrar
   • 168 Bendiskar
   • Jazper opac blue 50
  • Sack
   • 15x 100 bendiskar paket
  • Sack 17/30
   • Mushroom Leather (big item) 20 dinarer
   • Medium Pouch whit 1000 ball bearings
   • Spellbook 1 Wind/fire
   • Crystal
   • Small knife
  • Sack 30/30
   • 4x Medium pouche med light components 20x6 Light components
    1. Medium pouch
     1. Bottle of ink
     2. Bläckpenna
     3. Elixir of health 3/3 (restoration)
     4. Flaska med antitoxin
     5. Magiskt bläck 340 dinanrer värt
    2. Medium pouch
     1. Incense and brass brazier worth 10 G
     2. Iskall dagger(Cold Iron)
     3. Femstjärna i silver fast lättare som en borch "Sheriff"
  • Sack 20/30
   • Bok Lagens distingtioner av piraters rättigheter av Hazar
   • Bok Örter
   • Alkemist böcker och papper 7/7 Värde 170 dinarer
   • Sliver metspö

9 Rubbanens rum

 • Säng

10 Bahriyins rum

 • 13 Hängmattor
 • Sack
  • 6x Light crossbow

11 Lastutrymme

 • 38 olja till lampa
 • Tunna med vatten 320/320
 • 2 tunnor olija med 30x6 per tunna
 • 11 Crates med Sunt förnuft med Hakia
 • 40 säckar rep
 • 57 säckar råsocker
 • 5 rullar linne Jibril
 • 10 rullar linne Na'im

12 Snickarens rum

 • 5 hängmattor
 • Hooded lantern
 • Kista

13 Styrmans rum

 • Säng
 • Hooded lantern
 • Karta över Safaq med omnejdande vatten 8x9 hexes
 • Bok daftar
 • Bur med en papegoja

14 Smugglar utrymme

15 Fångerummet

Utrustning på besättningen samt besättningsmedlemar

Crew Quality +4

 • 10x club
 • Stackars Ängel (hin, F)
 • Duggvalen (human, F)
 • Fula Charmen (human, M)
 • Ugge Salt (human, F)
 • Glåmrackan (human, N)
 • Salthunden (human, F)
 • Glåmiga Besten (human, M)
 • Romstyvern (halvalv, U)
 • Klipska Valen (dwarve, M)
 • Irrkartan (human, M)

Ritning

The Sea Ghost