Do you go to the dungeon?

Nasa

Nasa också känd som "duktiga flickan" är en riding horse i expedition partyt som påbörjat sin resa in på fastlandet Isle of dread. På höger bakdel går det av urskilja ett cutie-mark i form av en rymdraket.