Do you go to the dungeon?

Lyra (dead)

Lyra också känd som "snälla flickan", är en draft horse (med pull power 38) i expedition partyt som påbörjat sin resa in på fastlandet Isle of dread. På höger bakdel går det av urskilja ett cutie-mark i form av en stränginstrumentet lyra.

Döden

Skenade ner från brofästet av den stora repbron till platån. När expiditonen blev attackerade av en grupp utav Pteranodoner som skrämde Lyra att skena ner i klyftan under resultarande i att hon tog 192 skada.