Do you go to the dungeon?

Hidi al-Dhi'b

Stats

  • Level 6 Human Defender
  • Rad 16C/14/S14/10/12C/10
  • HP 45(7hd)
  • AC 3/5

Backstory

Är en av de starkaste kämparna i Dhib klanen, men valde att inte ens delta för striden om makten i övre skiktet.

Hade tidigare en trogen kompanion kallad Aman som försvann under konstiga omständigheter ner i det kalla grottorna under Saliam island.

Förlorade armen på Anklis efter en hård strid mot en orm.

Relationer

Snart i ett polygami med 5 andra från huvudjägarnas klan.

  • Irdil al-Dhib (m)
  • Seko al-Dhib (f)
  • Giputocit al-Dhib (m)
  • Bota al-Dhib (f)
  • Tapi al-Dhib (m)