Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
al-qadim:grendels-torn [2022-10-12 16:51] – [Bottenvåningen] haloal-qadim:grendels-torn [2022-10-12 16:53] (current) – [Bottenvåningen] micke
Line 16: Line 16:
 ###Hemligt Fack ###Hemligt Fack
 Keramik JAR Veins 58/10 Sandimista kruka, skrivet på de gamles språk. Håller man krukan upp och ner och säger orden som står så kommmer Metall långsvärd och metall långbågar att komma ut max 4000 av varje. Xarci balre bargu Keramik JAR Veins 58/10 Sandimista kruka, skrivet på de gamles språk. Håller man krukan upp och ner och säger orden som står så kommmer Metall långsvärd och metall långbågar att komma ut max 4000 av varje. Xarci balre bargu
- 
 ##Bottenvåningen ##Bottenvåningen
 Tornet DC 30 lås på entre dörren \\ Tornet DC 30 lås på entre dörren \\
Line 41: Line 40:
 - Pouch medium 200 Dinarer (Esem) - Pouch medium 200 Dinarer (Esem)
 - Forgery kit M - Forgery kit M
 +- Disguise kit M
 - Guld döskalle medium - Guld döskalle medium
 - Pouch med Tobacco - Pouch med Tobacco