Do you go to the dungeon?

Starsong Tower

Starsong Tower

Takvåningen

Stor kristall som lyser av dagsljus

Övervåningen Mitten Rum

Övervåningen Höger Rum

Trasigt golv

Övervåningen Vänster Rum

Hemligt Fack

Keramik JAR Veins 58/10 Sandimista kruka, skrivet på de gamles språk. Håller man krukan upp och ner och säger orden som står så kommmer Metall långsvärd och metall långbågar att komma ut max 4000 av varje. Xarci balre bargu

Bottenvåningen

Tornet DC 30 lås på entre dörren
6 statyer av olika vattenmagiker Stort hål i ena hörnet

 • Tub med karta MDT28/3+MDT28
 • Bedroll
 • Bedroll
 • Spjut
 • Javalin
 • Horn
 • Fast nyckel set
 • Tinderbox
 • Barrow guardian helmet(bela)
 • dagger
 • flail shou long
 • glassblowers tools
 • skiva 61
 • långbåge
 • scale mail
 • Pouch medium 200 Dinarer (Esem)
 • Forgery kit M
 • Disguise kit M
 • Guld döskalle medium
 • Pouch med Tobacco
 • Långsvärd
 • säck med, 51 Kopparstyvrar 1380 Dihram 62 Dinarer
 • Säck med 616 Dinarer (Party kassan)

Källarvåningen

Altare till Selan månljusets gud
Nerfallna stenar från våningarna ovan

Hemlig utgång

Vattenström som leder till huvudresorvaren i byn

Jerry

Hinny(Mulåsna) Jerry 28/56/84 9 Stones/18 Stones/28 stones

 • Saddlebag 29/30
  • Tent
  • Tent
  • Blanket
  • Tinderbox
  • Thieves’ tools
 • Saddlebag 30/30
  • Waterskin
  • Waterskin
  • Bedroll
  • Tinderbox
  • healers kit
 • Saddlebag 12/30
  • Mess kit
  • Mess kit
  • Sack
  • 4X Rations
  • Block and tackle
 • Saddlebag 30/30
  • Coblers tools
  • Medium Pouch med ring, Nyckel till tornet, Ration
  • Medium Pouch med 5x Oil
  • Medium Pouch med 5x Oil
  • Medium Pouch Oil, Healin potion, dagger, Ration, Potion of climbing
 • Backpack 30/30
  • Waterskin
  • Waterskin
  • 50 ft rope
  • 3x Ration

10 stone använt