Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
al-qadim:esems-dagbok [2023-01-17 13:41] – [Dag 308 Part 2] mickeal-qadim:esems-dagbok [2023-01-17 13:42] (current) – [Dag 308 Part 2] micke
Line 259: Line 259:
 Detta valv av stjärnor är ju bara billiga kristaller i en grotta, var är stjärnorna man kan plocka ner? \\ Detta valv av stjärnor är ju bara billiga kristaller i en grotta, var är stjärnorna man kan plocka ner? \\
 Kanske är det så att drömvärlden som vi hittade har svaren på detta, men just nu så verkar det som att platsen inte är Najms utan en kastlös gud. \\ Kanske är det så att drömvärlden som vi hittade har svaren på detta, men just nu så verkar det som att platsen inte är Najms utan en kastlös gud. \\
-Grisarna var även de levande i denna andra värld, kanske är det som om man dör i ena så vaknar man i andra världen. I sådant fall är ju detta de dödas rike som tagit platsen från ett övergivet Najm temple kanske. \\+Grisarna var även de levande i denna andra värld, kanske är det som om man dör i ena så vaknar man i andra världen. I sådant fall är ju detta de dödas rike som tagit platsen från ett övergivet Najm temple. \\
 Betyder det att jag inte överlevde färden ner genom öknen? Dog jag av törst innan jag han ner? Är de senaste veckorna bara en hägring och jag ligger döende i en sanddyn? \\ Betyder det att jag inte överlevde färden ner genom öknen? Dog jag av törst innan jag han ner? Är de senaste veckorna bara en hägring och jag ligger döende i en sanddyn? \\
 Men om det skulle vara sant, varför kan jag då skriva i denna dagbok? Varför kan jag då inte se ljuset i himmelen? Är det kanske så att sedan jag sist såg ljuset i himmelen så har det blivit natt här i öknen? \\ Men om det skulle vara sant, varför kan jag då skriva i denna dagbok? Varför kan jag då inte se ljuset i himmelen? Är det kanske så att sedan jag sist såg ljuset i himmelen så har det blivit natt här i öknen? \\