Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
al-qadim:den-spralliga-blomman [2021-01-20 21:44]
micke [Haaqut]
al-qadim:den-spralliga-blomman [2021-02-28 17:50] (current)
micke
Line 3: Line 3:
 ## Skeppets hållbarhet ## Skeppets hållbarhet
  
-- Skrov 73/100 +- Skrov 100/100 
-- Åror 47/100 +- Åror 100/100 
-- Segel 38/100 +- Segel 100/100 
-- Helm 46/50+- Helm 50/50
  
-## Last innan 592 stone 
- 
-- 33 rullar Bommuls Tyg 
-- 33 säckar Ingefära 
-- 217 rullar segeltyg/canvas 
-- 6x Explorerspack - Rep och torches borta samt bara 7/60 rations 
- 
- 
-## Last utöver 10/66 
-    - 1 säck Kokosnötter  
-    - 4 säckar vete  
-    - 3 säckar lera  
-    - 1 säck ved  
-    - 1 säck frukt 
- 
-### Ala-Bar tillhörigheter: 
- 
-- Mithrlil ringbrynja i bedrollen som tillhör Haaqut 
-- Pottery tools 
-- Soap 
-- Messkit 
-- Cooking utilsil 
- 
-### Haaqut 
- 
-- Bedroll 
-- Sack 
-    - mässings plattor 
-    - Karta för att hitta spindelväv ca 2 timmar från jumlat 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Sack 
-    - 30 Firefly 6pack 
-- Sack 
-    - 30 Firefly 6pack 
-- Sack 
-    - 30 Facklor 
-- Sack 
-    - 30 Facklor 
-- Sack 
-    - 13x6 fireflys 
-    - 16 Torches 
-- Sack 
-    - 30x Ration  
-- Sacks 30/30 
-    - Bedroll 
-    - Hammare 
-    - Handaxe 
-    - Waterskin 
-    - Tinderbox 
-    - Components for orb of direction 
- 
- 
-### Övrigt 
- 
-- Fula ängeln tillhörigheter: 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 63 Dinarer 
- 
-- Törstiga saltet tillhörigheter: 
-    - Medium pouch 148 bendiskar 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 163 dinarer, 2 gems värda 10 dinarer 
-    - Sunt förnuft med Hikyah