Do you go to the dungeon?

This is an old revision of the document!


Den Spralliga Blomman

Skeppets hållbarhet

 • Skrov 73/100
 • Åror 47/100
 • Segel 38/100
 • Helm 46/50

Last innan 592 stone

 • 33 rullar Bommuls Tyg
 • 33 säckar Ingefära
 • 217 rullar segeltyg/canvas
 • 6x Explorerspack - Rep och torches borta samt bara 7/60 rations

Last utöver 10/66

 1. 1 säck Kokosnötter
 2. 4 säckar vete
 3. 3 säckar lera
 4. 1 säck ved
 5. 1 säck frukt

Ala-Bar tillhörigheter:

 • Mithrlil ringbrynja i bedrollen som tillhör Haaqut
 • Pottery tools
 • Soap
 • Messkit
 • Cooking utilsil

Haaqut

 • Bedroll
 • Sack
  • mässings plattor
  • Karta för att hitta spindelväv ca 2 timmar från jumlat
 • Waterskin
 • Waterskin
 • Waterskin
 • Waterskin
 • Sack
  • 30 Firefly 6pack
 • Sack
  • 30 Firefly 6pack
 • Sack
  • 30 Facklor
 • Sack
  • 30 Facklor
 • Sack
  • 13x6 fireflys
  • 16 Torches
 • Sack
  • 30x Ration
 • Sacks 30/30
  • Bedroll
  • Hammare
  • Handaxe
  • Waterskin
  • Tinderbox
  • Components for orb of direction

Övrigt

 • Fula ängeln tillhörigheter:
  • Medium pouch 250 dinarer
  • Medium pouch 63 Dinarer
 • Törstiga saltet tillhörigheter:
  • Medium pouch 148 bendiskar
  • Medium pouch 250 dinarer
  • Medium pouch 250 dinarer
  • Medium pouch 163 dinarer, 2 gems värda 10 dinarer
  • Sunt förnuft med Hikyah