Do you go to the dungeon?

Zakharan Calendar

En timme tar en vecka här
Slå mig så att nånting händer
Visarna på klockorna går bakåt här
Jag skakar om kalendern

Taraq

Taraq 1, Hakiyah's Day
Taraq 2, Selan's Day, Waxing Crescent
Taraq 3, Hajama's Day
Taraq 4, Haku's Day
Taraq 5, Kor's Day
Taraq 6, Najm's Day
Taraq 7, Jisan's Day
Taraq 8, Hakiyah's Day, First Quarter
Taraq 9, Selan's Day, Waxing Gibbous
Taraq 10, Hajama's Day
Taraq 11, Haku's Day
Taraq 12, Kor's Day
Taraq 13, Najm's Day
Taraq 14, Jisan's Day, Night before full moon
Taraq 15, Hakiyah's Day, Full Moon
Taraq 16, Selan's Day, Night after full moon
Taraq 17, Hajama's Day, Waning Gibbous
Taraq 18, Haku's Day
Taraq 19, Kor's Day
Taraq 20, Najm's Day
Taraq 21, Jisan's Day
Taraq 22, Hakiyah's Day, Last Quarter
Taraq 23, Selan's Day, Waning Crescent
Taraq 24, Hajama's Day
Taraq 25, Haku's Day
Taraq 26, Kor's Day
Taraq 27, Najm's Day
Taraq 28, Jisan's Day
Taraq 29, Hakiyah's Day
Taraq 30, Selan's Day, New Moon

Masta

Masta 1, Hajama's Day
Masta 2, Haku's Day, Waxing Crescent
Masta 3, Kor's Day
Masta 4, Najm's Day
Masta 5, Jisan's Day
Masta 6, Hakiyah's Day
Masta 7, Selan's Day
Masta 8, Hajama's Day, First Quarter
Masta 9, Haku's Day, Waxing Gibbous
Masta 10, Kor's Day
Masta 11, Najm's Day
Masta 12, Jisan's Day
Masta 13, Hakiyah's Day
Masta 14, Selan's Day, Night before full moon
Masta 15, Hajama's Day, Full Moon
Masta 16, Haku's Day, Night after full moon
Masta 17, Kor's Day, Waning Gibbous
Masta 18, Najm's Day
Masta 19, Jisan's Day
Masta 20, Hakiyah's Day
Masta 21, Selan's Day
Masta 22, Hajama's Day, Last Quarter
Masta 23, Haku's Day, Waning Crescent
Masta 24, Kor's Day
Masta 25, Najm's Day
Masta 26, Jisan's Day
Masta 27, Hakiyah's Day
Masta 28, Selan's Day
Masta 29, Hajama's Day
Masta 30, Haku's Day, New Moon

Magarib

Magarib 1, Kor's Day
Magarib 2, Najm's Day, Waxing Crescent
Magarib 3, Jisan's Day
Magarib 4, Hakiyah's Day
Magarib 5, Selan's Day
Magarib 6, Hajama's Day
Magarib 7, Haku's Day
Magarib 8, Kor's Day, First Quarter
Magarib 9, Najm's Day, Waxing Gibbous
Magarib 10, Jisan's Day
Magarib 11, Hakiyah's Day
Magarib 12, Selan's Day
Magarib 13, Hajama's Day
Magarib 14, Haku's Day, Night before full moon
Magarib 15, Kor's Day, Full Moon
Magarib 16, Najm's Day, Night after full moon
Magarib 17, Jisan's Day, Waning Gibbous
Magarib 18, Hakiyah's Day
Magarib 19, Selan's Day
Magarib 20, Hajama's Day
Magarib 21, Haku's Day
Magarib 22, Kor's Day, Last Quarter
Magarib 23, Najm's Day, Waning Crescent
Magarib 24, Jisan's Day
Magarib 25, Hakiyah's Day
Magarib 26, Selan's Day
Magarib 27, Hajama's Day
Magarib 28, Haku's Day
Magarib 29, Kor's Day
Magarib 30, Najm's Day, New Moon

Gammam

Gammam 1, Jisan's Day
Gammam 2, Hakiyah's Day, Waxing Crescent
Gammam 3, Selan's Day
Gammam 4, Hajama's Day
Gammam 5, Haku's Day
Gammam 6, Kor's Day
Gammam 7, Najm's Day
Gammam 8, Jisan's Day, First Quarter
Gammam 9, Hakiyah's Day, Waxing Gibbous
Gammam 10, Selan's Day
Gammam 11, Hajama's Day
Gammam 12, Haku's Day
Gammam 13, Kor's Day
Gammam 14, Najm's Day, Night before full moon
Gammam 15, Jisan's Day, Full Moon
Gammam 16, Hakiyah's Day, Night after full moon
Gammam 17, Selan's Day, Waning Gibbous
Gammam 18, Hajama's Day
Gammam 19, Haku's Day
Gammam 20, Kor's Day
Gammam 21, Najm's Day
Gammam 22, Jisan's Day, Last Quarter
Gammam 23, Hakiyah's Day, Waning Crescent
Gammam 24, Selan's Day
Gammam 25, Hajama's Day
Gammam 26, Haku's Day
Gammam 27, Kor's Day
Gammam 28, Najm's Day
Gammam 29, Jisan's Day
Gammam 30, Hakiyah's Day, New Moon

Mihla

Mihla 1, Selan's Day
Mihla 2, Hajama's Day, Waxing Crescent
Mihla 3, Haku's Day
Mihla 4, Kor's Day
Mihla 5, Najm's Day
Mihla 6, Jisan's Day
Mihla 7, Hakiyah's Day
Mihla 8, Selan's Day, First Quarter
Mihla 9, Hajama's Day, Waxing Gibbous
Mihla 10, Haku's Day
Mihla 11, Kor's Day
Mihla 12, Najm's Day
Mihla 13, Jisan's Day
Mihla 14, Hakiyah's Day, Night before full moon
Mihla 15, Selan's Day, Full Moon
Mihla 16, Hajama's Day, Night after full moon
Mihla 17, Haku's Day, Waning Gibbous
Mihla 18, Kor's Day
Mihla 19, Najm's Day
Mihla 20, Jisan's Day
Mihla 21, Hakiyah's Day
Mihla 22, Selan's Day, Last Quarter
Mihla 23, Hajama's Day, Waning Crescent
Mihla 24, Haku's Day
Mihla 25, Kor's Day
Mihla 26, Najm's Day
Mihla 27, Jisan's Day
Mihla 28, Hakiyah's Day
Mihla 29, Selan's Day
Mihla 30, Hajama's Day, New Moon

Qawafil

Qawafil 1, Haku's Day
Qawafil 2, Kor's Day, Waxing Crescent
Qawafil 3, Najm's Day
Qawafil 4, Jisan's Day
Qawafil 5, Hakiyah's Day
Qawafil 6, Selan's Day
Qawafil 7, Hajama's Day
Qawafil 8, Haku's Day, First Quarter
Qawafil 9, Kor's Day, Waxing Gibbous
Qawafil 10, Najm's Day
Qawafil 11, Jisan's Day
Qawafil 12, Hakiyah's Day
Qawafil 13, Selan's Day
Qawafil 14, Hajama's Day, Night before full moon
Qawafil 15, Haku's Day, Full Moon
Qawafil 16, Kor's Day, Night after full moon
Qawafil 17, Najm's Day, Waning Gibbous
Qawafil 18, Jisan's Day
Qawafil 19, Hakiyah's Day
Qawafil 20, Selan's Day
Qawafil 21, Hajama's Day
Qawafil 22, Haku's Day, Last Quarter
Qawafil 23, Kor's Day, Waning Crescent
Qawafil 24, Najm's Day
Qawafil 25, Jisan's Day
Qawafil 26, Hakiyah's Day
Qawafil 27, Selan's Day
Qawafil 28, Hajama's Day
Qawafil 29, Haku's Day
Qawafil 30, Kor's Day, New Moon

Holy Days

Day of Ahad, Najm's Day
Day of Atnen, Jisan's Day
Day of Salas, Hakiyah's Day
Day of Arba, Selan's Day
Day of Yasad, Ascenscion Day

Safa

Safa 1, Hajama's Day
Safa 2, Haku's Day, Waxing Crescent
Safa 3, Kor's Day
Safa 4, Najm's Day
Safa 5, Jisan's Day
Safa 6, Hakiyah's Day
Safa 7, Selan's Day
Safa 8, Hajama's Day, First Quarter
Safa 9, Haku's Day, Waxing Gibbous
Safa 10, Kor's Day
Safa 11, Najm's Day
Safa 12, Jisan's Day
Safa 13, Hakiyah's Day
Safa 14, Selan's Day, Night before full moon
Safa 15, Hajama's Day, Full Moon
Safa 16, Haku's Day, Night after full moon
Safa 17, Kor's Day, Waning Gibbous
Safa 18, Najm's Day
Safa 19, Jisan's Day
Safa 20, Hakiyah's Day
Safa 21, Selan's Day
Safa 22, Hajama's Day, Last Quarter
Safa 23, Haku's Day, Waning Crescent
Safa 24, Kor's Day
Safa 25, Najm's Day
Safa 26, Jisan's Day
Safa 27, Hakiyah's Day
Safa 28, Selan's Day
Safa 29, Hajama's Day
Safa 30, Haku's Day, New Moon

Dar

Dar 1, Kor's Day
Dar 2, Najm's Day, Waxing Crescent
Dar 3, Jisan's Day
Dar 4, Hakiyah's Day
Dar 5, Selan's Day
Dar 6, Hajama's Day
Dar 7, Haku's Day
Dar 8, Kor's Day, First Quarter
Dar 9, Najm's Day, Waxing Gibbous
Dar 10, Jisan's Day
Dar 11, Hakiyah's Day
Dar 12, Selan's Day
Dar 13, Hajama's Day
Dar 14, Haku's Day, Night before full moon
Dar 15, Kor's Day, Full Moon
Dar 16, Najm's Day, Night after full moon
Dar 17, Jisan's Day, Waning Gibbous
Dar 18, Hakiyah's Day
Dar 19, Selan's Day
Dar 20, Hajama's Day
Dar 21, Haku's Day
Dar 22, Kor's Day, Last Quarter
Dar 23, Najm's Day, Waning Crescent
Dar 24, Jisan's Day
Dar 25, Hakiyah's Day
Dar 26, Selan's Day
Dar 27, Hajama's Day
Dar 28, Haku's Day
Dar 29, Kor's Day
Dar 30, Najm's Day, New Moon

Riyah

Riyah 1, Jisan's Day
Riyah 2, Hakiyah's Day, Waxing Crescent
Riyah 3, Selan's Day
Riyah 4, Hajama's Day
Riyah 5, Haku's Day
Riyah 6, Kor's Day
Riyah 7, Najm's Day
Riyah 8, Jisan's Day, First Quarter
Riyah 9, Hakiyah's Day, Waxing Gibbous
Riyah 10, Selan's Day
Riyah 11, Hajama's Day
Riyah 12, Haku's Day
Riyah 13, Kor's Day
Riyah 14, Najm's Day, Night before full moon
Riyah 15, Jisan's Day, Full Moon
Riyah 16, Hakiyah's Day, Night after full moon
Riyah 17, Selan's Day, Waning Gibbous
Riyah 18, Hajama's Day
Riyah 19, Haku's Day
Riyah 20, Kor's Day
Riyah 21, Najm's Day
Riyah 22, Jisan's Day, Last Quarter
Riyah 23, Hakiyah's Day, Waning Crescent
Riyah 24, Selan's Day
Riyah 25, Hajama's Day
Riyah 26, Haku's Day
Riyah 27, Kor's Day
Riyah 28, Najm's Day
Riyah 29, Jisan's Day
Riyah 30, Hakiyah's Day, New Moon

Nau

Nau 1, Selan's Day
Nau 2, Hajama's Day, Waxing Crescent
Nau 3, Haku's Day
Nau 4, Kor's Day
Nau 5, Najm's Day
Nau 6, Jisan's Day
Nau 7, Hakiyah's Day
Nau 8, Selan's Day, First Quarter
Nau 9, Hajama's Day, Waxing Gibbous
Nau 10, Haku's Day
Nau 11, Kor's Day
Nau 12, Najm's Day
Nau 13, Jisan's Day
Nau 14, Hakiyah's Day, Night before full moon
Nau 15, Selan's Day, Full Moon
Nau 16, Hajama's Day, Night after full moon
Nau 17, Haku's Day, Waning Gibbous
Nau 18, Kor's Day
Nau 19, Najm's Day
Nau 20, Jisan's Day
Nau 21, Hakiyah's Day
Nau 22, Selan's Day, Last Quarter
Nau 23, Hajama's Day, Waning Crescent
Nau 24, Haku's Day
Nau 25, Kor's Day
Nau 26, Najm's Day
Nau 27, Jisan's Day
Nau 28, Hakiyah's Day
Nau 29, Selan's Day
Nau 30, Hajama's Day, New Moon

Rahat

Rahat 1, Haku's Day
Rahat 2, Kor's Day, Waxing Crescent
Rahat 3, Najm's Day
Rahat 4, Jisan's Day
Rahat 5, Hakiyah's Day
Rahat 6, Selan's Day
Rahat 7, Hajama's Day
Rahat 8, Haku's Day, First Quarter
Rahat 9, Kor's Day, Waxing Gibbous
Rahat 10, Najm's Day
Rahat 11, Jisan's Day
Rahat 12, Hakiyah's Day
Rahat 13, Selan's Day
Rahat 14, Hajama's Day, Night before full moon
Rahat 15, Haku's Day, Full Moon
Rahat 16, Kor's Day, Night after full moon
Rahat 17, Najm's Day, Waning Gibbous
Rahat 18, Jisan's Day
Rahat 19, Hakiyah's Day
Rahat 20, Selan's Day
Rahat 21, Hajama's Day
Rahat 22, Haku's Day, Last Quarter
Rahat 23, Kor's Day, Waning Crescent
Rahat 24, Najm's Day
Rahat 25, Jisan's Day
Rahat 26, Hakiyah's Day
Rahat 27, Selan's Day
Rahat 28, Hajama's Day
Rahat 29, Haku's Day
Rahat 30, Kor's Day, New Moon

Saris

Saris 1, Najm's Day
Saris 2, Jisan's Day, Waxing Crescent
Saris 3, Hakiyah's Day
Saris 4, Selan's Day
Saris 5, Hajama's Day
Saris 6, Haku's Day
Saris 7, Kor's Day
Saris 8, Najm's Day, First Quarter
Saris 9, Jisan's Day, Waxing Gibbous
Saris 10, Hakiyah's Day
Saris 11, Selan's Day
Saris 12, Hajama's Day
Saris 13, Haku's Day
Saris 14, Kor's Day, Night before full moon
Saris 15, Najm's Day, Full Moon
Saris 16, Jisan's Day, Night after full moon
Saris 17, Hakiyah's Day, Waning Gibbous
Saris 18, Selan's Day
Saris 19, Hajama's Day
Saris 20, Haku's Day
Saris 21, Kor's Day
Saris 22, Najm's Day, Last Quarter
Saris 23, Jisan's Day, Waning Crescent
Saris 24, Hakiyah's Day
Saris 25, Selan's Day
Saris 26, Hajama's Day
Saris 27, Haku's Day
Saris 28, Kor's Day
Saris 29, Najm's Day
Saris 30, Jisan's Day, New Moon