Do you go to the dungeon?
Second poll of May

May 2024
Mon, 06 Tue, 07 Wed, 08 Thu, 09 Fri, 10 Sat, 11 Sun, 12
Name ▾▴ 18:00 ▾▴ 18:00 ▾▴ 18:00 ▾▴ 18:00 ▾▴ 18:00 ▾▴ 13:00 13:00 ▾▴ Last Edit ▾▴
| Halo Fri May 3 08:10:08 2024
| Unapologetic Lich Wed May 1 20:38:40 2024
| Haaqut ? Fri May 3 13:57:46 2024
Total 3 1 2 2 2 2 2

Comments

ProposeBot said on 03.05., 22:00 

I call Monday (2024-05-06) for A-team and Saturday (2024-05-11) for B-team, based on three voters.

Waseem said on 06.05., 17:27 

Gruppen hälsade på hos geeba för att shoppa och hämta Dominik.
Efter det så ledde Azhur oss upp till källaren och sen ner igen genom en toalett som flitigt verkar ha besökts.
Väl nere i toan så hittade Azhur en vad han kallade Dust Devil och försökte bli vänn med den genom att skicka en blixt på denna.
Då inte Azhur och virvelvinden kunnde komma överens så ledde Azhur oss åt andra hållet där det låg en massa delar av golems på golvet.
Intill så var det en stor strid som pågick mellan två kolosser, en jätte i sten och en annan jätte i stål styrd av Kerbo Khan.
Under striden så blir Dominik träffad av magikern och omkommer men tillslut så lyckas gruppen förinta sten jätten då Azhur som kastade blixar och dunde runt sig sänkte den.
För att undanröja bevis så beslutar magikerna att trolla bort Dominiks kropp.
Gruppen uppsöker därefter Kerbo Khan i hans lya för att vila och hitta en ersättare till Dominik.
says