Do you go to the dungeon?

This is an old revision of the document!


Anghus Hus

Här bor fårahedern Anghus och hans dotter Gwendolyn.

Dom har varsitt av dom tre fina sovrummen och "Nephi" har tagit det tredje.

I trapputrymmet, i en soffa i ett genomgångsrum, där bor Orel.

I ett litet kyffe bredvid köket, också på en soffa, har Gamine tagit upp sitt bohag.

I en vindsvåning med snedtak och ett litet runt fönster för sjöbris och natthimmell, där bor Caternine.

Sovrum 3 som besitts av Lester

  • 10x Potion med röd vätska
  • 6x Torches
  • Dagbok som är censurerad
  • 5x Rations
  • Tinderbox