Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ravenloft:anghus [2021-06-13 18:38]
micke [Sovrum 3 som besitts av Lester]
ravenloft:anghus [2021-07-17 14:34]
micke
Line 18: Line 18:
 finns det en bur med malpuppor, och där finns det ett fiskespö, ett finns det en bur med malpuppor, och där finns det ett fiskespö, ett
 runt stenklokt, och en vänsterstövel av brunt läder. runt stenklokt, och en vänsterstövel av brunt läder.
 +
 +## Köket som Gamine sover i 
 +
 +- Bestick sätt 5 olika/Happy marriage
  
 ## Sovrum 3 som besitts av Lester ## Sovrum 3 som besitts av Lester
Line 24: Line 28:
 - 6x Torches - 6x Torches
 - Dagbok som är censurerad - Dagbok som är censurerad
-5x Rations+6x Rations
 - Tinderbox - Tinderbox
 - Mumifierad korpklo - Mumifierad korpklo