Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
ravenloft:anghus [2021-06-05 16:18]
www-data och natthimmel, där bor Caternine
ravenloft:anghus [2021-06-13 18:43]
micke [Sovrum 3 som besitts av Lester]
Line 3: Line 3:
 Här bor fårahedern Anghus och hans dotter Gwendolyn. Här bor fårahedern Anghus och hans dotter Gwendolyn.
  
-Dom har varsitt av dom tre fina sovrummen och "Nephi" har tagit det+Dom har varsitt av dom tre fina sovrummen och "Nephis" har tagit det
 tredje. tredje.
  
Line 24: Line 24:
 - 6x Torches - 6x Torches
 - Dagbok som är censurerad - Dagbok som är censurerad
-5x Rations+6x Rations
 - Tinderbox - Tinderbox
 +- Mumifierad korpklo