Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ravenloft:anghus [2021-06-05 16:12]
micke [Sovrum 3 som besitts av Lester]
ravenloft:anghus [2021-07-17 14:34]
micke
Line 1: Line 1:
 # Anghus Hus # Anghus Hus
 +
 +Här bor fårahedern Anghus och hans dotter Gwendolyn.
 +
 +Dom har varsitt av dom tre fina sovrummen och "Nephis" har tagit det
 +tredje.
 +
 +I trapputrymmet, i en soffa i ett genomgångsrum, där bor Orel.
 +
 +I ett litet kyffe bredvid köket, också på en soffa, har Gamine tagit upp sitt bohag.
 +
 +I en vindsvåning med snedtak och ett litet runt fönster för sjöbris
 +och natthimmel, där bor Caternine.
 +
 +## Ladan
 +
 +Ett av fåren har ett fastbundet "horn" gjort av trä. Uppe på en hylla
 +finns det en bur med malpuppor, och där finns det ett fiskespö, ett
 +runt stenklokt, och en vänsterstövel av brunt läder.
 +
 +## Köket som Gamine sover i 
 +
 +- Bestick sätt 5 olika/Happy marriage
 +
 ## Sovrum 3 som besitts av Lester ## Sovrum 3 som besitts av Lester
  
Line 5: Line 28:
 - 6x Torches - 6x Torches
 - Dagbok som är censurerad - Dagbok som är censurerad
-5x Rations+6x Rations
 - Tinderbox - Tinderbox
 +- Mumifierad korpklo
 +