Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

al-qadim:hakiyah-all-sannings-kaella [2021-04-10 13:36] (current)
sandra created
Line 1: Line 1:
 +# Hakiyah All Sannings Källa
 +
 +Hakiyah, all sannings källa,  
 +vi tror ditt löftes ord!  
 +Det du har sagt skall gälla  
 +i Zakhara och ombord!
 +
 +Vi seglar över haven  
 +i vårat fina skepp.  
 +Vi uppfyller alla kraven  
 +så du behöver inte hänga läpp.