Do you go to the dungeon?

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
al-qadim:den-spralliga-blomman [2021-02-20 17:14]
micke [Haaqut]
al-qadim:den-spralliga-blomman [2021-02-28 17:50]
micke
Line 8: Line 8:
 - Helm 50/50 - Helm 50/50
  
-## Last innan 592 stone 
- 
-- 33 rullar Bommuls Tyg 
-- 217 rullar segeltyg/canvas 
- 
- 
- 
-## Last utöver 10/66 
-    - 1 säck Kokosnötter  
-    - 4 säckar vete  
-    - 3 säckar lera  
-    - 1 säck ved  
-    - 1 säck frukt 
- 
-### Ala-Bar tillhörigheter: 
- 
-- Pottery tools 
-- Soap 
-- Messkit 
-- Cooking utilsil 
- 
-### Haaqut 
- 
-- Bedroll 
-- Sack 
-    - mässings plattor 
-    - Karta för att hitta spindelväv ca 2 timmar från jumlat 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Waterskin 
-- Sack 
-    - 30 Firefly 6pack 
-- Sack 
-    - 30 Firefly 6pack 
-- Sack 
-    - 30 Facklor 
-- Sack 
-    - 30 Facklor 
-- Sack 
-    - 12x6 fireflys 
-    - 16 Torches 
-    - Bronsbraiser/Find familiar 
-- Sacks 25/30 
-    - Hammare 
-    - Handaxe 
-    - Waterskin 
-    - Tinderbox 
-    - Components for orb of direction 
-- Liten box med rökelser väger 2 stone 
- 
- 
-### Övrigt 
- 
-- Fula ängeln tillhörigheter: 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 63 Dinarer 
- 
-- Törstiga saltet tillhörigheter: 
-    - Medium pouch 148 bendiskar 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 250 dinarer 
-    - Medium pouch 163 dinarer, 2 gems värda 10 dinarer 
-    - Sunt förnuft med Hikyah 
-- 6x Explorerspack - Rep och torches borta samt bara 45/60 rations